Få stærke kompetencer og papirer på din uddannelse.

Hver fag kan afsluttes med eksamen og du erhverver 5 eller 10 ECTS-point pr. uddannelse. Uddannelserne er tilrettelagt som heltidsstudium i en kombination af undervisning, øvelser, studiegrupper, samt individuel opgaveskrivning, vejledning og eksamen.

Ønsker at deltage på en uddannelse?

Ønsker du at deltage på en akademiuddannelse, skal du sammen med din arbejdsgiver tilmelde dig på uddannelsen. Denne kan være planlagt i forbindelse med en udviklingsplan.

Hvem kan deltage?

For deltagelse på akademiuddannelserne skal du have mindst 2 års relevant erhvervsarbejde og opfylde én af følgende betingelser for at deltage, relevant erhvervsuddannelse, studentereksamen eller en anden baggrund og tilsvarende fagligt niveau (kan kræve individuel visitation).

Kan man søge SVU?

Hvis man opfylder betingelserne for at deltage i uddannelse, kan du eller din arbejdsgiver under uddannelsesforløbet søge om SVU.

Hvornår kan jeg søge?

Ansøgningen om SVU skal være SVU-administrator i hænde i god tid, dog senest dagen før uddannelsen begynder. Der kan ikke gives støtte med tilbagevirkende kraft. Afleverer du ansøgningen efter uddannelsen er begyndt, kan der først gives uddannelsesydelse fra mandagen efter, ansøgningen er indgivet. Du kan tidligst aflevere ansøgningen 3 måneder, før uddannelsen begynder. HUSK at der også findes muligheder for støtte fra kompetencefondene.

ER DU I TVIVL KONTAKT ALTID 2Bt - +45 25 42 08 90!