Jobrettet uddannelse.

Som ledig har du mulighed for op til seks ugers jobrettet uddannelse, brug dem.

Praktiske oplysninger.

Med en seks ugers jobrettet uddannelse kan du opkvalificere dine kompetencer. Muligheder for at finde den uddannelse, der passer til dine ønsker findes på en POSITIVLISTE.
Der kan være forskellige optagelseskrav alt efter uddannelses type.

Vi udbyder uddannelser målrettet dig som vil arbejde indenfor projektverdenen.

Hvem kan deltage.

Målgruppe 1:
Ledige der har baggrund som ufaglært, faglært eller har en kort videregående uddannelse ovenpå en faglig uddannelse

Er du i denne målgruppe vil der stadig være en ret til at deltage på et 6 ugers jobrettet uddannelse, allerede fra 1. ledighedsdag.
Uddannelsen skal være afsluttet indenfor de første 39 ugers ledighed.

Inden godkendelse af et jobrettet uddannelsesforløb, skal du først have deltaget i et møde i din A-kasse og dit jobcenter, hvor du har mulighed for at få vejledning i forbindelse med dit valg.

Målgruppe 2:

Falder du udenfor gruppe 1, har du ikke ret til jobrettet uddannelse. Der er dog afsat en pulje med midler der administreres af jobcenteret. Gennem dit jobcenter har du mulighed for at få bevilliget en uddannelse, hvis de vurderer det vil styrke dine muligheder på arbejdsmarkedet.

Generelle krav
• du skal være fuldtidsledig, og må derfor ikke have deltidsarbejde eller selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse
• du skal opfylde betingelserne for at deltage i 6 ugers jobrettet uddannelse
• du skal være fyldt 25 år

Tilmelding:
Når du har fundet en jobrettet uddannelse, så skal du kontakte dit jobcenter for at få vejledning om dine konkrete uddannelsesmuligheder.

Sådan gør du:

Kontakt Gert Biilmann +45 25 42 08 90 og jeg guider dig igennem denne jungle.