HIGH performance team

 

Hvorfor arbejde i team?

Hovedmålet med teamsamarbejde er at samle medarbejdernes individuelle kvaliteter til kollektive kvalifikationer, færdigheder, kompetencer og energier, så de sammen kan optimere deres performance og resultater og nå fælles mål.

Ud over en generelt forbedret effektivitet giver teamsamarbejde en større grad af forpligtelse over for fælles beslutninger og dermed en følelse af ejerskab hos det enkelte teammedlem til de fælles mål, planer og handlinger. En veludviklet teambaseret organisationsform gavner også organisationens indlæringskapacitet og dermed dens effektivitet og evne til at skabe forandring.

 

Virksomhedens udbytte

Vi skaber motivation og udvikler medarbejderne til at opnå mere effektive processer, hvor alle får ejerskab og deltager i udviklingen af teamet. Større effektivitet, mere glæde og mere loyalitet.

 

Deltagerens udbytte

Vi hjælper med at vurdere teamlederens personlige kompetencer og giver et billede af, hvordan teamlederen opfattes af andre. Hjælp til at fokusere på teamlederens udviklingspunkter og målrette den personlige og faglige udvikling

 

Kan man lave en virtuel fredagsbar?

Virtuelle team. Livet i et virtuelt team er sjovere og mere socialt engagerende ud fra teorien om, at når det er så sjovt at være på sociale medier og så mange mennesker globalt er ak? ve, så må denne energi også kunne føres ind i det virtuelle team.

 

360 graders feedback

Vi kan tage udgang i en 360 graders måling af deltageren. 360 er en relevant anledning til at få sat fokus på de rigtige udviklingsområder.

 

Vi skaber rammerne for, at kursisterne kan netværke og bruge hinanden.

Akkrediterede trænere og erfarne konsulenter inden for projekt, ledelse og kommunikation.

Undervisningen varetages af vores akkrediterede trænere og erfarne konsulenter inden for projekt og ledelse. Undervisningen varierer mellem teori og praksis og foregår i en behagelig og afslappet atmosfære. Der tages individuelle hensyn til læringsstil og personlig erfaring.


Info:  Læs mere om Au- faget Teamledelse på www.au-guiden