Vi udbyder i samarbejde med People Test Systems certificeringer i People Test Person (PTP) og People Test Logik (PTL) Deltagerne på Human Resources Management undervises, trænes og certificeres i disse to personanalyseværktøjer.

People Test Person (PTP) er et professionelt analyseværktøj af meget høj kvalitet, som giver lederne og HR i virksomhederne det bedst mulige redskab til at identificere, matche, motivere og fastholde deres medarbejdere.
 
People Test Person (PTP) er et analyseværktøj udviklet af og for det skandinaviske erhvervsliv gennem de sidste 12 år og bruges i dag af en række nationale og internationale virksomheder. People Test Person (PTP) er et forholdsvist ungt analyseværktøj, der vinder i udbredelse og har et stærkt potentiale for fortsat vækst.
People Test Systems søger med People Test Person (PTP) kontinuerligt at forbedre brugerens forudsætninger for at kunne skabe værdi for deres kunder gennem faglig og professionel anvendelse af analyseværktøjet. People Test Systems har som mål at uddanne verdens bedste brugere.
 
People Test Logik (PTL)er et analyseværktøj til måling af logisk intelligens. PTL er en skandinavisk udviklet intelligensanalyse, der på kort tid kan angive IQ for den voksne, arbejdende befolkning, med henblik på anvendelse i forbindelse med udvælgelse og udvikling af ledere og medarbejdere.
People Test Logik (PTL) analysen er godkendt af MENSA. Det betyder, at People Test Logik (PTL) analysen har fået national og international "blåstempling" som et kvalitetsværktøj, der er veldokumenteret og som lever op til de internationale standarder for logik, færdigheds- og intelligenstest.
Det betyder også, at People Test Systems, og herunder deres akkrediterede instruktører, er godkendt til at henvise personer, der har scoret højt på People Test Logik (PTL) analysen, direkte til MENSA.
 
For yderligere information benyt linket i den blå boks.