We will make a difference for your project!

Ser du dig selv som en kommende projektleder, fordi du trives godt med projektarbejdsformen?

Her er en unik mulighed for at kombinere to af tidens stærkeste uddannelsesforløb indenfor projektledelse. Uddannelen går både i dybden og i bredden og gør, at du på seks uger opnår en unik viden om de virksomhedsbetingelser, som projekter er en del af. På samme tid får du tilbudt en værktøjskasse i verdensklasse, der sikrer, at du som projektleder får styr på projektets ressourcer, tid og økonomi.

Så tilmeld dig Projektstyring i praksis med PRINCE2 og få en formel, kompetencegivende efteruddannelse 10 ects og eksamen på akademiniveau og certificering.

Lær at styre et projektet gennem alle dets faser 

Med Projektstyring i praksis får du grundlæggende kompetencer i projektledelse og projektstyring. Du lærer at prioritere og styre ressourcer som: tid, personale, kvalitet og omkostninger. Du får styrket dine projektkompetencer, så du fremstår som en kompetent og professionel projektleder/-medarbejder, der har gennemslagskraft til at starte, gennemføre og afslutte organisationens projekter.

Faget har fokus på projektstyring, men vi vil undervejs komme ind på de ledelsesmæssige aspekter.
Indhold

  • projektetablering og mål
  • projektorganisation
  • rapportering, opfølgning og kvalitetssikring
  • projektledelse
 

Projektstyring i praksis er for dig, der vil:

  • lære at anvende relevante værktøjer til at styre et projekt
  • have kendskab til de grundlæggende ledelsesværktøjer i projektledelsessammenhæng.
  • lære at analysere forudsætninger og rammer for opstillingen af et projekts styringsmæssige grundlag


Fakta om PRINCE2®

PRINCE2 modellen for projektledelse breder sig over hele Europa og anses i dag for at være "state of the art" på sit felt. Projektmodellen vinder indpas i flere og flere firmaer, fordi den indeholder "best practice" for, hvordan man effektivt leder et projekt gennem alle faser.
Ved at deltage på PRINCE2 kursus får du en lang række gennemprøvede metoder og tankesæt til at gennemføre mere effektive projekter.

 

PRINCE2® og dig

PRINCE2 er udbredt i såvel den offentlige som den private sektor, og for mange virksomheder er en PRINCE2 certificering en forudsætning. PRINCE2 er en projektledelsesmetode, der sikrer overblik, klare spilleregler og overblik for dig som projektleder. Navnet er en forkortelse af PRojects INControlled Environments version 2. Omkring 100.000 projektledere uddannes årligt på verdensplan efter metoden, der har sit udspring i et udviklingsarbejde mellem den engelske regering og en række førende internationale konsulenthuse

 

Vi skaber rammerne for, at kursisterne kan netværke og bruge hinanden.

Akkrediterede trænere og erfarne konsulenter inden for projekt, ledelse og kommunikation.

Undervisningen varetages af vores akkrediterede trænere og erfarne konsulenter inden for projekt og ledelse. Undervisningen varierer mellem teori og praksis og foregår i en behagelig og afslappet atmosfære. Der tages individuelle hensyn til læringsstil og personlig erfaring.

Info:  Læs mere om faget Projektstyring i praksis på www.au-guiden