Kompetenceudviklingsfonde, penge som dine medarbejdere også kan få glæde af!

Arbejdsmarkedets parter har oprettet uddannelsesfonde, der skal støtte efteruddannelse af medarbejdere i virksomheder, der har indgået overenskomst.
Der findes forskellige kompetencefonde som administrere pengene i henhold til en aftale.
En virksomhed med over 100 medarbejdere har mulighed for at oprette sin egen fond og fordele pengene via sit eget uddannelsesudvalg.

Selvvalgt uddannelse

Som medarbejder har man ret til selv at vælge den uddannelse, man har brug for - derfor hedder det selvvalgt uddannelse. For at få gavn af kompetencefondene og deres penge, skal medarbejderen være omfattet af en overenskomst med en aftale om selvvalgt uddannelse.

Hvad er SVU?

SVU skal være med til at sikre, at arbejdsstyrken bliver dygtigere. Mennesker med en kort uddannelse skal have kundskaber, så de har bedre muligheder for at klare sig, og mennesker med en længere uddannelse skal vedligeholde og videreudvikle deres kompetencer. Ønsker du at efter- eller videreuddanne dig, kan du søge om Statens voksenuddannelsesstøtte - SVU. Du kan ikke få SVU til de ordinære videregående uddannelser, man kan få SU til. Med SVU får du mulighed for at deltage i undervisning i arbejdstiden.

Hvor findes mere information

Arbejdsgivere kan indhente uddybende information ved at kontakte arbejdsgiverorganisationen

  - som medarbejder kan man kontakte sin fagforening.