Alle i en virksomhed har brug for HR - ikke kun HR folk!

Her har du en unik mulighed for at kombinere to af tidens stærkeste HRM uddannelsesforløb. Kombinationsuddannelsen går både i dybden og i bredden og gør, at du på seks uger opnår du en unik viden om de virksomhedsbetingelser, som HRM er en naturlig del af. På samme tid får du en værktøjskasse af de bedste, til arbejdet med samtale og dialog. Samlet sikrer det, at du som HRM chef, leder eller medarbejder får styr på HRM og strategierne.

Fakta om Human Resources Management

Akademifaget i Human Resources Management, giver dig gode forudsætninger for at forstå og arbejde med grundlæggende begreber, teorier og redskaber til brug for styring af de menneskelige ressourcer i virksomhederne. Målet for alle HRM aktiviteter er at sikre, at virksomhederne har den rette kompetence – på rette sted – og på rette tid, baseret på antagelsen om, at det sikrer forretningens mål og resultatopfyldelse,forløbet giver mulighed for en anerkendt certificering fra People Test Systems, PTP/PTL

Fakta om PTP & PTL

Et testværktøj til at vurderer arbejdsrelevante personegenskaber. PTP giver en dybdegående analyse med høj brugeranvendelighed. Brugerne skal opnå de bedste forudsætninger for at skabe værdi med anvendelse af analyserne. Da et værktøj aldrig er bedre end den, der bruger det, gør vi meget ud af at sikre, at vores brugere er "De Bedste Brugere". så du efterfølgende selv kan foretage personprofil-analyser, give tilbagemeldinger til virksomheder og kunder.

PTS og dig

PTS udvikler og leverer nogle af markedets mest præcise systemer til professionel personvurdering. Vores mission er at give ledere i virksomheder og organisationer det bedst mulige redskab til at identificere, matche, motivere og beholde deres ledere og medarbejdere og derigennem forstærke den personlige og forretningsmæssige effektivitet og produktivitet.

Akkrediterede trænere og erfarne konsulenter inden for HRM og ledelse.

Undervisningen i Human Resources Management og certificeringerne varetages af akkrediterede trænere og erfarne konsulenter inden for HRM og ledelse. PTP og PTL kurset leveres i samarbejde med People Test Systems, der akkrediterer og godkender vores trænere.

Vi  skaber rammerne for, at kursisterne kan netværke og bruge hinanden.

Akkrediterede trænere og erfarne konsulenter inden for projekt, ledelse og kommunikation.

Undervisningen varetages af vores akkrediterede trænere og erfarne konsulenter inden for projekt og ledelse. Undervisningen varierer mellem teori og praksis og foregår i en behagelig og afslappet atmosfære. Der tages individuelle hensyn til læringsstil og personlig erfaring.

Eventuelt som Au-fagmodul:

HRM er et valgfagsmodul på akademiuddannelsen.
Au-fagmodulet er tilrettelagt som et 6 ugers målrettet efteruddannelse på akademiniveau.

Omfang:10 ECTS-point

Eksamensform: Faget afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase, med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Info:  Læs mere om faget på www.au-guiden