På uddannelsen "Coaching i organisationer" får du en forståelse for det teoretiske fundament for coaching og lærer om samtalestrategier og styring af coachingsamtaler. Undervisningen er tilrettelagt med en god variation mellem teori og praksis. Mellem modulerne er underviserne klar til at hjælpe dig på mail og telefon. 2Bt skaber rammerne for, at kursisterne kan netværke og bruge hinanden undervejs i uddannelsesforløbet. Men der er også en tid efter eksamen, og vi kender det jo alle - efter en velgennemført uddannelse ønsker vi at holde vores hårdt nyerhvervede viden vedlige og måske endda supplere med ny og opdateret viden indenfor fagområdet, men ofte banker den hårde hverdag på igen, og vi risikerer at glemselskurven gør sit indtog.

Dette er slut nu! For at bibeholde den gode atmosfære fra undervisningen samt vedligeholde og udbygge nyerhvervet viden og kompetencer har vi oprettet et "Coaching Netværk". Du er særdeles velkommen til at blive en del af netværket!

Beskrivelse af det meget velfungerende "Coaching Netværk":

Der er kun eksklusiv adgang til netværket for deltagere, der har deltaget i coachingforløbet hos os og det giver

1) netværk
2) erfaringsudveksling
3) repetition/vedligeholdelse af faget
4) input og inspiration til daglig ledelse og jobsøgning
5) mulighed for at praktisere coaching i "undergrupper"
6) fingeren på pulsen omkring coaching og hvad der rører sig plus meget mere.

Netværket er et stort aktiv - og vi har kendskab til, at mange af de jobsøgende, der deltager i netværket, har anført det på deres CV, med gode resultater.

Ud over muligheden for at blive en del af "Coaching Netværk", tilbydes løbende workshopaftener. Her får du som jobsøgende mulighed for at få vejledning til, hvordan du kan anvende dine nye coachingfærdigheder i dit CV og inddrage det ifm. jobsamtalen. Herudover får du vejledning i, hvordan du kan starte op som selvstændig coach (folder/netværk/hjemmeside), hvordan du kan anvende det i din videre karriereudvikling på arbejdspladsen, målrettet udfærdigelse af en "coaching policy i X virksomhed", som kan anvendes af ledere eller vedlægges ansøgning for dig som arbejdsledig etc.