Vi kan vise dig coaching vejen.

Her har du en mulighed for at møde en af de bedste undervisere og opnå færdigheder på et stærkt uddannelsesforløb. Uddannelsen går både i dybden og i bredden og gør, at du bliver styrket samt opnår en unik viden om de betingelser som coaching er en naturlig del af i dagligdagen.

Fakta om Coaching i organisationer

Coaching i organisationer er en uddannelse hvor du får en forståelse for det teoretiske fundament for coaching, og du lærer om samtalestrategier og får praktisk erfaring med gennemførelse og styring af coachingsamtaler. Du lærer, at tackle hverdagens udfordringer på en ny og ledelsesbaseret måde, gribe tingene an fra en anden vinkel, og får nye uventede resultater! Der tages udgangspunkt i systemisk teori og kommunikationsteori, hvor individets læring forstås i den kontekst og de relationer, individet indgår i, og hvor sproget anvendes som et væsentligt redskab.

Coaching i organisationer og dig

2Bt skaber rammerne for, at kursisterne kan deltage i netværk og bruge hinanden undervejs i uddannelsesforløbet. Mellem modulerne er underviserne klar til at hjælpe dig på mail og telefon. Men der er også en tid efter eksamen, og vi kender det jo alle - efter en velgennemført uddannelse ønsker vi at holde vores hårdt nyerhvervede viden vedlige og måske endda supplere med ny og opdateret viden indenfor fagområdet, men ofte banker den hårde hverdag på igen, og vi risikerer at glemselskurven gør sit indtog.

Er Det slut nu!

Nej, hos 2Bt får du efterfølgende muligheden for at blive en del af vores "Coaching Netværk", vi tilbyder løbende workshopaftener. Her får du mulighed for at få vejledning til, hvordan du kan anvende dine nye færdigheder i dit nuværende eller fremtidige CV og inddrage det i en samtalen.

Herudover får du vejledning i, hvordan du kan starte op som selvstændig coach (folder/netværk/hjemmeside) og hvordan du kan anvende det i din videre karriereudvikling på arbejdspladsen, målrette udfærdigelse af en "coaching policy i X virksomhed", som kan anvendes af ledere eller vedlægges ansøgning for dig som er arbejdsledig etc.

2Bt skaber rammerne for, at kursisterne kan netværke og bruge hinanden.

Akkrediterede trænere og erfarne konsulenter inden for projekt, ledelse og kommunikation.

Undervisningen varetages af vores akkrediterede trænere og erfarne konsulenter inden for projekt og ledelse. Undervisningen varierer mellem teori og praksis og foregår i en behagelig og afslappet atmosfære. Der tages individuelle hensyn til læringsstil og personlig erfaring.

Au-fagmodulet:

Coaching i organisationer er et valgfagsmodul på akademiuddannelsen i ledelse.
Au-fagmodulet er tilrettelagt som et 6 til 8 ugers målrettet efteruddannelse på akademiniveau.

Omfang:10 ECTS-point

Eksamensform: Faget afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase, med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Info:  Læs mere om faget på www.au-guiden.dk