Vi anvender tests og analyser, når vi skaber overblik over kompetencer

Kontakt 2Bt og hør mere om tests og analyser

2Bt anvender en række metoder og tests i arbejdet med at kortlægge kopetencer hos den enkelte medarbejder.Vores mål er at skabe rammerne for, at den enkelte leder kan træde i karakter og forene sit potentialer med ledelsesopgaven. Vores tilgang til lederudvikling er baseret på systemiske, anerkendende, narrative og socialkonstruktivistiske begreber.

Vi arbejder med test i personlig orientering og afdækker lederens orientering i omverdenen. Vi giver lederen et billede af, hvordan han eller hun fungerer som filosof, coach, teamleder og strateg.