Udvikling af organisationer og ledere - integreret lederudvikling

Kontakt os for konkrete tilbud om rådgivningsforløb

I 2Bt har vi specialiseret os i organisationsudvikling med en integreret lederudvikling, der indeholder ledelsesbegrebets mange facetter og nuancer.

Du kan det allerede
Vores grundholdning er, at det dybest set er begrænset, hvor meget man kan ændre et menneske. Alligevel baserer mange udviklingsforløb sig på idealer og standardiserede teorier, som den enkelte leder i praksis ikke kan identificere sig med. Det er vores holdning, at kernen i dét at udøve et godt lederskab allerede findes i lederen.

Vi sætter rammerne
Vi skaber rammerne for, at den enkelte leder kan træde i karakter og forene sine potentialer med ledelsesopgaven. Vores tilgang til lederudvikling er baseret på systemiske, anerkendende, narrative og socialkonstruktivistiske metoder.

Personlige analyser
Vi arbejder med analyser i personlig orientering og afdækker lederens orientering i omverdenen. Vi giver lederen et billede af, hvordan man fungerer som filosof, coach, teamleder og strateg.