Vi bidrager til afklaring og udvikling af kompetencer

Hør hvordan andre har haft gavn af kortlægning af kompetencer og udarbejdelsen af en kompetencestrategi.

Vi tilbyder konkret og individuel kompetenceafklaring som grundlag for en solid karriereplanlægning. Vores konsulenter kan gennemføre en seriøs ledercoaching, du via dialog bliver bedre til at sætte mål og får større indsigt i dig selv. Vi hjælper til at sætte ord på mål og værdier og forstå, hvorfor du handler som du gør som leder gør - og hvordan du når dine mål.

Indsigt sker gradvist – et skridt ad gangen – over en periode, der varierer fra person til person og fra mål til mål.
Du vil opleve større tilfredshed, indsigt, fokus, frihed og glæde.

Kompetencebehov og strategi
Ser vi ud over lederens rolle på hele organisationen er der grund til at arbejde med en kompetencestrategi. Igen bygget på værdier som dialog, viden og nytænkning.

Det er selvfølgelig oplagt, at medarbejderne i netop jeres virksomhed skal være på et særdeles højt kvalifikations- og kompetenceniveau. Dette må nødvendigvis afspejle sig i den kompetenceudvikling I vælger og løbende udøver. En kompetencestrategi skal overordnet understøtte, fastholde og udvikle virksomhedens kultur og strategi.

Kompetenceudvikling
Generelt gælder, at anvendelse af erhvervede kvalifikationer samt evner fra det ikke-arbejdsmæssige liv i det daglige arbejde er afgørende for reel kompetenceudvikling og for, at der er en værdi for virksomheden.

Vi tilstræber derfor en tæt kobling mellem arbejdsopgaver og alle udviklende aktiviteter. Vi tilbyder en vifte af metoder til udvikling.