Strategisk lederskab, forandring og nye samarbejdsmønstre

2Bt har siden 2004 beskæftiget sig med udvikling af lederskab og organisation på alle niveauer.

De fleste forandringsprocesser baserer sig på god ledelse, og når vi rådgiver virksomheder, er det med afsæt i strategisk lederskab. Vores metoder retter sig mod at etablere nye strukturer og samarbejdsmønstre.

Kompetenceudvikling

Vi afdækker virksomheders behov for kompetenceudvikling og effektivisering af arbejdsprocesser samt anskueliggør, hvordan virksomheden kan orientere sig effektivt i markedet.

Vore konsulenter har metoder til at arbejde med såvel det akutte som det strategiske.

Rådgivning og tests

I bestræbelserne på at skabe rammer for optimalt lederskab arbejder vi med en række tests i personlig orientering.

Vores tilgang er baseret på systemiske, anerkendende, narrative og socialkonstruktiviske begreber.

Træning og uddannelse

2Bt er specialister i at tilrettelægge træning og uddannelses forløb.

Forløbet tilpasses præcis til jeres behov, uanset om det gælder udvikling af personligt lederskab, coaching af den enkelte medarbejder, uddannelse af hele afdelinger eller teams.