Kurset er baseret på den nyeste viden om projekter samt PRINCE2 version, 2009.

Vælg dette forløb, når du prioriterer samspillet mellem teori og praksis højt og vil kvalificere dig til at komme direkte i gang med at udnytte metoden i praksis til komplicerede projekter.

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer som ønsker en funktion som projektchef, projektleder, projektadministratorer, projektdeltagere og styregruppedeltagere, der ønsker en kompetencegivende og internationalt godkendt projektlederuddannelse. Forløbet giver større viden om projektledelsesværktøj og du bliver bedre til at anvende PRINCE2 i praksis. Her opnår du muligheden for at dokumentere dine kvalifikationer med 2 akkrediterede PRINCE2 certificeringer

Erfaring

Erfaring med arbejdet som projektdeltager eller projektleder er en fordel men ikke en betingelse.

Kursusresultat / udbytte

Kurset giver deltagerne en viden, dybde og bredde i PRINCE2. Efterfølgende vil deltagerne være i stand til at varetage rollen som projektleder for komplekse projekter ved forudseende og systematisk at kunne planlægge, organisere og styre projekter målrettet og effektivt ved anvendelse af PRINCE2-metoden. Kurset indeholder PRINCE2 Foundation eksamen hvis denne gennemføres med tilfredsstilende resultat kan forløbet afsluttes med den internationalt akkrediterede PRINCE2 Practitioner eksamen, der giver dig ret til at anvende betegnelsen "PRINCE2 Practitioner".

Varighed og forløb

Kurset består af Introduktion og Kick-off, vejledningsdage, 7 undervisningsdage, mellem Kick-off og undervisningen er der vejledning og deltagerne skal gennemføre studie og egen forberedelse på ca. på 60 til 80 timer.

Kursusindhold

Se venligst detaljeret beskrivelse under prince2 menuerne:
Prince2/Prince2 foundation
Prince2/Prince2 Practitioner

Metode
På kurset arbejdes der i grupper, individuelt og i plenum med diskussioner, udveksling af erfaringer og opfølgninger. Vi arbejder med de officielle prøveeksaminer, så du bliver fortroligt med at vise din PRINCE2-viden i forhold til eksamensopgaverne. Du gennemfører egen individuel forberedelse efter vores vejledning. Udgangspunkt er en praktisk og kritisk tilgang til PRINCE2-metoden. Såvel kursusmaterialet som kursets tilrettelæggelse er rettet mod at nå fra teori til praksis. Kurset indeholder en blanding af præsentationer og praktisk case-arbejde på kursisternes egne projekter. I forberedelsesperioden, efter første kursusdag, hvor kursisterne selv arbejder med dokumentationen, vil der være adgang til underviseren og andre kursister via uformelt netværk. I forberedelsesperioden træner kursisterne praktisk brug af metoden ved at arbejde med en omfattende praktisk case.

Materialer

Kursusleverancen er komplet:
Kursusleverancen omfatter: PRINCE2 manual, dansk version 2009, og kursusmappe med kursusplan, vejledning til forberedelsen, kursusopgaver, plancher fra kursusdagene, PRINCE2 ledelsesprodukter, eksamensvejledning, Foundation testeksamen. Praktisk case-hæfte (83 sider, 95 opgaver med vejledende løsninger) Kursusmappe til Practitioner med kursus- og eksamensvejledning, eksempler på eksamensopgaver med løsninger og forklaringer samt eksamen. 2 akkrediteret PRINCE2 eksamener og eksamens certifikat ved bestået eksamen.

Kursusplan

 • kursusdag kl. 10:00-12:00 Vejlednings og studieperiode
 • kursusdag kl. 08:30 – 15:30
 • kursusdag kl. 08:30 – 15:30
 • Vejlednings og studieperiode ca. 4 uger
 • kursusdag kl. 08:30 – 15:30
 • kursusdag kl. 08:30 – 16:15
 • kursusdag kl. 10:00-12:00
  Vejlednings og studieperiode
 • kursusdag kl. 08:30 – 16:30
 • kursusdag kl. 09:00 – 15:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikkerhed for en akkrediteret eksamen.

PRINCE2-kurset leveres i samarbejde med PR2. PR2 er godkendt af PEOPLECERT, som akkrediteret træningsorganisation (ATO).

Din sikkerhed for et godkendt kursus med en tilhørende godkendt eksamen.