Kurset er baseret på den nyeste viden om projekter samt PRINCE2 version, 2009.

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer som ønsker en funktion som projektchef, projektleder, projektadministratorer, projektdeltagere og styregruppedeltagere, der ønsker en kompetencegivende og internationalt godkendt projektlederuddannelse.

Erfaring

Ingen eller nogen erfaring med arbejdet som projektdeltager eller projektleder.

Kursusresultat / udbytte

Kurset giver deltagerne viden om PRINCE2 projektstyringsmetoden, således at kursisten bliver i stand til at organisere, planlægge og styre projekter effektivt i overensstemmelse med PRINCE2 metoden. Kurset afsluttes med den internationalt akkrediterede PRINCE2 Foundation eksamen, der giver dig ret til at anvende betegnelsen ">PRINCE2 Foundation".

Metode

På kurset arbejdes der i grupper, individuelt og i plenum med diskussioner, udveksling af erfaringer og opfølgninger. Du gennemfører egen individuel forberedelse efter vores vejledning. Vores udgangspunkt er en praktisk og kritisk tilgang til PRINCE2-metoden. Såvel kursusmaterialet som kursets tilrettelæggelse er rettet mod at nå fra teori til praksis. Kurset indeholder en blanding af præsentationer og praktisk case-arbejde på kursisternes egne projekter. I forberedelsesperioden, efter første kursusdag, hvor kursisterne selv arbejder med dokumentationen, vil der være adgang til underviseren og andre kursister via uformelt netværk. I forberedelsesperioden træner kursisterne praktisk brug af metoden ved at arbejde med en omfattende praktisk case.

Varighed og forløb

Kurset består af Kick-off, vejledningsdage, 4 undervisningsdage, samt 1 akkrediteret PRINCE2 Foundation eksamen
Mellem Kick-off og undervisningen er der vejledning og skal deltagerne gennemføre studie og forberedelse på ca. på 40 til 60 timer.

Kursusindhold

  • Kick-offog intro til materialer og forberedelse samt forstå grundtankerne i PRINCE2
  • Selvstudieperiode: Læse PRINCE2 manualen, arbejde med Praktisk Case-opgave, studiegrupper
  • PRINCE2 principper
  • Gennemgang af PRINCE2 processer og aktiviteter
  • Gennemgang af PRINCE2 temaer: Organisation, Business Case, Risiko, Kvalitet, Ændringer,
    Fremdrift og Planlægning
  • Veksling mellem gennemgange og case-arbejde med kursisternes egne projekter
  • Spillet Bezzerwizzer med PRINCE2-spørgsmål
  • PRINCE2 Foundation eksamen

Materialer

Kursusleverancen omfatter: PRINCE2 manual, dansk version 2009, og kursusmappe med kursusplan, vejledning til forberedelsen, kursusopgaver, plancher fra kursusdagene, PRINCE2 ledelsesprodukter, eksamensvejledning, Foundation testeksamen
Praktisk case-hæfte (83 sider, 95 opgaver med vejledende løsninger)

Akkrediteret PRINCE2 Foundation eksamen og eksamens certifikat ved bestået MC eksamen.

Kursusplan
1. Kick off ca. 2 timer.

 Vejlednings og studieperiode
2. kursusdag kl. 08:30 – 15:30
3. kursusdag kl. 08:30 – 15:30
Vejlednings og studieperiode
4. kursusdag kl. 08:30 – 15:30
5. kursusdag kl. 08:30 – 16:15

Hvis du vil modtage resultatet af din Foundation-eksamen, vil eksamensresultatet foreligge ca. kl. 16:15 den sidste kursusdag.

Sikkerhed for en akkrediteret eksamen.

PRINCE2-kurset leveres i samarbejde med PR2. PR2 er godkendt af PEOPLECERT, som akkrediteret træningsorganisation (ATO).

Din sikkerhed for et godkendt kursus med en tilhørende godkendt eksamen.