PRINCE2-modellen anses i dag for at være "state of the art" inden for projektledelse og breder sig med lynets hast over hele Europa.  Projektmodellen vinder indpas i flere og flere firmaer, fordi den indeholder ”best practice” for, hvordan man effektivt leder et projekt gennem alle faser. Med en PRINCE2-certificering får du en lang række gennemprøvede metoder og tankesæt til at gennemføre effektive projekter. PRINCE2 er en projektledelsesmetode, der sikrer overblik og klare spilleregler.

Det betyder PRINCE2

Navnet er en forkortelse af PRojects IN Controlled Environments version 2. Metoden har sit udspring i et udviklingsarbejde mellem den engelske regering og en række førende internationale konsulenthuse.

Hvem tager PRINCE2

PRINCE2 henvender sig både til den erfarne projektledere og til dig, der går med en projektleder i maven. Antallet af personer, der uddannes i PRINCE2,  stiger i disse år med 20%, og de største PRINCE2 lande er i dag Danmark, England, Holland og Polen.

PRINCE2 og dig

PRINCE2 er udbredt i såvel den offentlige som den private sektor, og for mange virksomheder er en PRINCE2 projektledereksamen en forudsætning.

Uddannelser og akkreditering

Der er to niveauer indenfor PRINCE2, Foundation og Practitioner niveau. Hvis kandidaten vælger at gennemføre flere PRINCE2  eksaminer på samme kursus og består, modtager kandidaten kun certifikat på den højest beståede eksamen.

Sikkerhed for en akkrediteret eksamen.

PRINCE2-kurset leveres i samarbejde med PR2. PR2 er godkendt af PEOPLECERT, som akkrediteret træningsorganisation (ATO).

Din sikkerhed for et godkendt kursus med en tilhørende godkendt eksamen.

 

International hjemmeside
http://www.prince-officialsite.com/Resources/Resources.asp