Ud over gældende dansk ret gælder følgende betingelser for brug af følgende 2Bt websites.

Vilkår for brug

Læs venligst disse vilkår omhyggeligt. Brug af dette website og tilhørende undersites ('sitet') samt alt materiale på sitet er kun tilladt på nedenstående vilkår. Indholdet er formuleret i overensstemmelse med dansk lovgivning og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med lovgivningen i andre lande.

Ejendomsret og immaterielle rettigheder

2Bt er ophavsmand til materiale, der offentliggøres på sitet. 2Bt og dens enheder forbeholder sig ejendomsret, copyright, varemærkeret og enhver anden immaterialret til sitet samt produkter og serviceydelser nævnt på sitet, medmindre det er angivet, at sådanne rettigheder tilhører tredjemand.

Brugere af dette site må kun læse og udskrive ovennævnte indhold til eget privat brug. Brugere må ikke på anden måde kopiere, gemme, gengive, tilpasse, ændre, overføre, overdrage, bruge eller udnytte indholdet på sitet eller dele heraf uden forudgående skriftligt samtykke. Brugeren kan dog frit printe materialet til eget privat ikke-kommercielt brug, med angivelse af kilde.

Links og ansvar for anvendelse

2BT har ret til at anmode om, at links til 2BT websites øjeblikkeligt fjernes. De websites, som er forbundet til 2BT websites via link, er ikke under vores kontrol. 2BT er ikke ansvarlig for indholdet eller links i sådanne websites. Brugen af websites sker i enhver henseende på brugerens eget ansvar. 2BT påtager sig ingen form for ansvar for informationens funktion eller anvendelse. 2BT fraskriver sig ethvert erstatningskrav, som følge af brug af 2B1GROUP websites herunder skade på programmel og udstyr. 2BT hæfter ikke for fejl i programmel, fejl i beregninger, transmissionsfejl og andre fejl, der bevirker, at brugeren får forkerte oplysninger.>

Direktionen i 2BT ApS